راى دادن آموزش آموزشی درباره تحقیقات

راى دادن: آموزش آموزشی درباره تحقیقات مسئولان کمیسیون اخبار اجتماعی

نظر آیت‌الله هاشمی به وزرای موسوی نزدیک‌تر بود / بهزاد نبوی

بهزاد نبوی گفت: توصیه منفی‌ای که در مورد آقای هاشمی گفته می‌شود و نقطه ابهام هست، شروع قتل‌های زنجیره‌ای در دوره آقای هاشمی هست. تا آنجا که می‌دانم ..

ادامه مطلب