راى دادن آموزش آموزشی درباره تحقیقات

راى دادن: آموزش آموزشی درباره تحقیقات مسئولان کمیسیون اخبار اجتماعی

مرد جوان نامزد ۳۴ ساله خود را با قیچی به قتل رساند

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: نامزد دختر 34 ساله به قتل عروس آینده خود با قیچی اعتراف کرد.  مرد جوان نامزد ۳۴ ساله خود را با قیچی به قتل رس..

ادامه مطلب