راى دادن آموزش آموزشی درباره تحقیقات

راى دادن: آموزش آموزشی درباره تحقیقات مسئولان کمیسیون اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس | درخشش آبی درختان در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

عکس امروز نشنال جئوگرافیک تنه درختان را نشان می دهد که تصویرشان بر آبشار آبی در هوکایدو ژاپن منعکس شده است است.

عکس | درخشش آبی درختان در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

عکس | درخشش آبی درختان در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

عبارات مهم : تصویر

عکس امروز نشنال جئوگرافیک تنه درختان را نشان می دهد که تصویرشان بر آبشار آبی در هوکایدو ژاپن منعکس شده است است.

عکس | درخشش آبی درختان در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

خبرانلاین

واژه های کلیدی: تصویر | درختان | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs